Spawanie metodą 135(MAG), 131(MIG), 141(TIG), Elektryczne 111(MMA), Gazowe 311, Cięcie plazmą

Euro-Darmal Coaching > Spawanie metodą 135(MAG), 131(MIG), 141(TIG), Elektryczne 111(MMA), Gazowe 311, Cięcie plazmą

KURS

Spawanie metodą 135(MAG), 131(MIG), 141(TIG), Elektryczne 111(MMA), Gazowe 311, Cięcie plazmą

Kurs spawania metodą MAG, MIG, TIG, Elektryczne (MMA), Gazowe to szkolenie, które umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych technik spawania. Uczestnicy kursu poznają zasady pracy z różnymi materiałami i narzędziami spawalniczymi, a także dowiedzą się, jakie procedury należy stosować w zależności od rodzaju spawanego materiału. Kurs spawania jest odpowiedni dla osób, które chcą rozpocząć pracę w branży przemysłowej lub podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie. Zdobycie kwalifikacji z kursu spawania pozwoli uczestnikom na pracę na stanowiskach spawacza lub operatora maszyn spawalniczych.

Metody spawania

135 (MAG)

Półautomatyczny proces spawania łukowego polegający na nagrzaniu elementów łączonych ciepłem pochodzącym z łuku elektrycznego jarzącego się między elektrodą topliwą(drut elektrodowy lity)dodawaną w sposób automatyczny poprzez podajnik urządzenia spawalniczego a łączonymi elementami w osłonie gazów aktywnych(dwutlenek węgla, tlen)bądź ich mieszanek, gazy te chronią jeziorko spawalnicze przed dostępem powietrza. W zależności od użytego drutu spawalniczego oraz mieszanki gazu można spawać zarówno stale konstrukcyjne jak i nierdzewne, jednak jest to ograniczone potrzebą zrobienia osobnych kursów na daną grupę materiałową.

Moduły szkolenia:
 • Moduł 1 – Spawanie blach I rur spoinami pachwinowymi
 • Moduł 2 – Spawanie blach spoinami czołowymi
 • Moduł 3 – Spawanie rur spoinami czołowymi


 • 131 (MIG)

  Półautomatyczny proces spawania łukowego polegający na nagrzaniu elementów łączonych ciepłem pochodzącym z łuku elektrycznego jarzącego się między elektrodą topliwą(drut elektrodowy lity)dodawaną w sposób automatyczny poprzez podajnik urządzenia spawalniczego a łączonymi elementami w osłonie gazów obojętnych (argon, hel), gazy te chronią jeziorko spawalnicze przed dostępem powietrza. Metoda wykorzystywana do spawania stopów aluminium oraz innych metali nieżelaznych.

  Moduły szkolenia:
 • Moduł 1 – Spawanie blach I rur spoinami pachwinowymi
 • Moduł 2 – Spawanie blach spoinami czołowymi
 • Moduł 3 – Spawanie rur spoinami czołowymi


 • 141 (TIG)

  Ręczny proces spawania łukowego polegający na nagrzaniu elementów łączonych ciepłem pochodzącym z łuku elektrycznego jarzącego się między elektrodą nietopliwą(wolframową) a łączonymi elementami w osłonie gazów obojętnych (argon, hel), gazy te chronią jeziorko spawalnicze przed dostępem powietrza. Proces prowadzony z ręcznym dodawaniem spoiwa (pręty spawalnicze) lub bez jego dodatku( poprzez samo stapianie elementów łączonych). W zależności od użytego drutu spawalniczego można spawać zarówno stale konstrukcyjne, nierdzewne jak i stopy aluminium oraz metale nieżelazne, jednak jest to ograniczone potrzebą zrobienia osobnych kursów na daną grupę materiałową.

  Moduły szkolenia:
 • Moduł 1 – Spawanie blach I rur spoinami pachwinowymi
 • Moduł 2 – Spawanie blach spoinami czołowymi
 • Moduł 3 – Spawanie rur spoinami czołowymi


 • 111 (MMA)

  Ręczny proces spawania łukowego polegający na nagrzaniu elementów łączonych ciepłem pochodzącym z łuku elektrycznego jarzącego się między elektrodą topliwą(otuloną) a łączonymi elementami. Elektroda składa się z rdzenia( skład chemiczny rdzenia zbliżony do składu materiału spawanego) oraz otuliny, która chroni jeziorko spawalnicze przed dostępem powietrza a na powierzchni spoiny tworzy żużel, który należy usunąć.

  Moduły szkolenia:
 • Moduł 1 – Spawanie blach I rur spoinami pachwinowymi
 • Moduł 2 – Spawanie blach spoinami czołowymi
 • Moduł 3 – Spawanie rur spoinami czołowymi


 • 311 (Spawanie gazowe)

  Ręczny proces spawania polegający na stapianiu brzegów elementów łączonych ciepłem pochodzącym z płomienia palnika acetylenowo-tlenowego powstającym ze spalania się gazu palnego(acetylen) w atmosferze dostarczanego tlenu z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa.

  Moduły szkolenia:
 • Moduł 1 – Spawanie blach spoinami czołowymi
 • Moduł 2 – Spawanie rur spoinami czołowymi


 • Cięcie plazmą (cięcie plazmowe)

  Polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym o dużej energii kinetycznej, jarzącym się między elektrodą nietopliwą a ciętym przedmiotem. Plazma tworzona jest za pomocą palnika do cięcia plazmą. Przepuszczanie strumienia sprężonego gazu przez jarzący się łuk elektryczny powoduje jego jonizację i dzięki dużemu zagęszczeniu mocy wytwarza się strumień plazmy. Dysza zamontowana w palniku skupia łuk plazmowy. Chłodzone ścianki dyszy powodują zawężanie kolumny łuku.

  Wiedza Umiejętności Rozwój Sp. z o.o.

  W ramach Kursów spawania współpracujemy z najlepszymi

  Spółka Wiedza Umiejętność Rozwój - Świadczenie Usług Oświatowych z Doświadczeniem

  Wiedza Umiejętność Rozwój to spółka, która powstała w 2014 roku, świadcząca usługi oświatowe. Długoletnie doświadczenie założycieli ośrodka szkoleniowego sprawia, że kursy, szkolenia, nadzór oraz doradztwo prowadzone są zgodnie z opracowanymi programami szkolenia, wytycznymi oraz procedurami zarządzania jakie są ustanowione.

  Szeroka oferta kursów i doradztwo oświatowe

  Wiedza Umiejętność Rozwój Sp. Z o.o. posiada bardzo szeroką ofertę kursową, w skład której wchodzą m.in. kursy spawania, kursy SEP, BHP, kursy na uprawnienia budowlane, wózki jezdniowe oraz inne według potrzeb klienta. Oferujemy także doradztwo w zakresie zarządzania personelem, utrzymania BHP w firmie oraz zapewniamy kompleksową obsługę firmy w zakresie potrzebnych im szkoleń.

  "Ośrodek szkoleniowy z pełnym wyposażeniem i bogatą ofertą - firma szkoląca setki osób rocznie

  Firma corocznie szkoli setki osób prywatnych chcących podnieść swoje kwalifikacje, jak i osób zleconych z Urzędów Pracy, czy w końcu z prywatnych firm. Posiada w pełni wyposażony ośrodek do prowadzenia kursów i szkoleń, w którym znajdują się sale wykładowe wyposażone w niezbędne pomoce naukowe oraz sprzęt do prezentacji. W ośrodku znajduje się też biblioteka wyposażona w pozycję związane z prowadzonymi szkoleniami, z której w czasie zajęć mogą skorzystać kursanci. Na terenie ośrodka znajduje się sala komputerowa z dostępem do internetu oraz punkt ksero. Posiadamy również plac do zajęć praktycznych na kursie obsługi wózków jezdniowych oraz dysponujemy w pełni wyposażonymi atestowanymi spawalniami do prowadzenia kursów spawalniczych.

  Wysoko wykwalifikowana kadra - długoletnie doświadczenie w nauczaniu i praktyce

  Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę, która dokumentuje się wieloletnim doświadczeniem w zakresie wykładanych przedmiotów. Pracuje u nas zarówno doświadczona kadra nauczycielska, jak i instruktorzy oraz inżynierowie o wieloletnim doświadczeniu praktycznym mający za sobą tysiące przeprowadzonych godzin zajęć praktycznych.

  Certyfikat zarządzania jakością potwierdza wysoką jakość usług szkoleniowych

  W 2019 roku ośrodek ponownie przystąpił do certyfikacji i po jej pozytywnej ocenie uzyskał certyfikat zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015, co jest najlepszym dowodem na wysoką jakość oferowanych usług szkoleniowych oraz doradczych.

  Wpisy i zezwolenia potwierdzające kwalifikacje ośrodka szkoleniowego

  Wiedza Umiejętność Rozwój Sp. Z o.o. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Firma posiada zgodę Śląskiego Kuratorium Oświaty na prowadzenie kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz zgodę na prowadzenie kursów wózków jezdniowych wszystkich typów wydanych przez Akademię UDT w Gliwicach. Dodatkowo ośrodek posiada atest na prowadzenie kursów spawalniczych wszystkimi metodami oraz do egzaminowania po ukończonych kursach.

  9

  lat doświadczenia

  1400
  +

  szkoleń w ciągu roku

  750
  +

  przeszkolonych rocznie spawaczy

  20
  +

  ton/rok spawanej stali

  Te liczby to nie wszystko

  Wiedza Umiejętność Rozwój Sp. Z o.o. oferuje bogate zaplecze edukacyjne dla swoich kursantów. Dysponujemy ponad 400 m2 warsztatów do zajęć praktycznych, gdzie znajduje się 40 stanowisk spawalniczych oraz ponad 350 m2 sal wykładowych do prowadzenia zajęć teoretycznych. Na terenie ośrodka znajduje się ponad 60 urządzeń spawalniczych do nauki spawania oraz 10+ instruktorów spawania, w tym 4 Międzynarodowych Inżynierów Spawalnictwa z uprawnieniami m.in. CIWE, IWE, IWI-C, IWP, VT3, PT3, MT3, UT3, UT2-PA, RT2-ORS, FROSIO lev.3. Nasza Własna Komisja Egzaminacyjna oraz zatrudniani przez nas ponad 30 pracowników dydaktycznych zapewniają najwyższą jakość szkoleń.